Kempo danas

Pristup vježbanju koji objedinjuje ova tri osnovna obilježja izvornog kempa je od posebno velike koristi i danas za čovjeka koji živi modernim načinom života. Povezanost borilačkih vještina sa duhovnom tradicijom iz koje su potekle danas je vrlo rijetka i ne ovisi doista o školi koju netko slijedi. Danas je ta veza isključivo posljedica interesa pojedinih učitelja koji prepoznaju vrijednosti te veze i nastoje, kroz svoju praksu u obje tradicije, borilačke vještine vratiti njihovim duhovnim korijenima. Kada ta veza ne postoji, ili je ona samo načelna, borilačka vještina se svodi na metodu samoobrane, ili na sport i rekreaciju, što su također vrijedni načini upražnjavanja, ali koji ni izdaleka ne zadovoljavaju kriterije cjelovitog pristupa izraženog u pojmu Tao ili Do. Pravo značenje tog pojma je u primjeni usvojenih načela na naš svakodnevni život. Puna vrijednost vježbanja kempa se očituje upravo kroz našu sposobnost da putem njegovih načela, tj., načela chan budizma, svoj život učinemo mudrijim i skladnijim. Sama srž kempa je u potpunom nadilaženju sukoba, kako u sebi tako i u odnosu sa okolinom, i stoga nas kempo vodi smislenijem i kreativnijem životu koji nastaje iz unutarnjeg osjećaja mira, snage i razumijevanja.