Kempo

Kempo (chuan-fa) je borilačka vještina čije porijeklo seže u drevnu kinesku povijest, naročito onu kineskog chan (zen) budizma. Kempo je izvorno u svom samostanskom okruženju ispunjavao tri važne funkcije: 1. služio je kao metoda održavanja tijela zdravim, 2. kao vještina nenasilne samoobrane, 3. i na koncu kao naročita metoda meditacije u kretanju. Pored ova tri važna aspekta, takav trening je bio od izuzetne pomoći u razvijanju samopouzdanja, moralnosti, hrabrosti, istrajnosti i davao je redovnicima onu dodatnu energiju potrebnu za duhovne napore na zahtjevnoj stazi chana. Kao takav bio je izrazito vrijedna i cjenjena metoda njegovanja tijela i uma.