Ovlašteni učitelji/ce yoge

Svi učitelji/ce i voditelji/ce zenyoge obrazovani su i osposobljeni za taj poziv. Yogom se bave dugi niz godina. Ostvarili su osobni preobražaj i znaju kako ga potaknuti u drugima.

Svaki od njih ima vlastiti stil podučavanja, što je i razumljivo, no izgrađen je na istim polazišnim osnovama. To su: dobro poznavanje načela zenyoge, znanje o djelovanju položaja i nizova i pravilima njihovoga izvođenja, znanje o pravilnom disanju i opuštanju, anatomiji tijela i prirodi uma. Obrazovanje učitelja/ica provodi se kroz dvogodišnju školu. Ne prestaje njenim završetkom već se nastavlja na posebnim seminarima i meditacijskim povlačenjima. Mi u zenyogi držimo da se status učitelja ne stiče jednom zauvijek već da ga je radom na sebi i s drugima potrebno održavati.

U zenyogi postoje tri stupnja učitelja/ica koji su ovlašteni za podučavanje - voditelji/ce, učitelji/ce i majstor/ice. Voditelji/ce su svi oni koji su odslušali dvogodišnju učiteljsku školu, položili ispite iz anatomije i fiziologije, položaja i povijesti yoge, ali još nisu ispunili ostale uvjete i položili druge ispite. Učitelji/ce su svi oni koje su uspješno završili program učiteljske škole, položili sve ispite i stekli diplomu škole. Majstor/ice su učitelji/ce s više od 20 godina iskustva u podučavanju. Svi su članovi Chan centra i sudjeluju u njegovim aktivnostima.

Neki od učitelja/ica s popisa ne podučavaju zenyogu iako za to imaju potrebne kvalifikacije. Neki su uzeli sabbatical. Neki su se umirovili. No, donosimo im cjelovit popis jer zbog svojeg dugogodišnjeg rada i zasluga za popularizaciju zenyoge zaslužuju da budu navedeni.

Majstori/ce

Učitelji/ce

Voditelji/ce

Škola za učitelje

Naša škola za učitelje je na razini 500 registrirana pri Yoga Allianceu od 2003. godine i najstarija je u Hrvatskoj. Zahtjevna je i traži ozbiljnu posvećenost.